Date Posted: June 5, 2020 By: Tuba Şatana Comments: 0

“Fikrimce İstanbul havasındaki dört mevsim kararsızlığını, düzensizliğini, dengesizliğini şöyle tarfi edebiliriz: Duvarda asıllı duran takvim yere düşmüş, yaprakları zamklı köşesinden yarılarak odaya gelişigüzel dağılmıştır. Okuması yazması olmıyan hizmetçi bunları toplamış, rasgele istif etmiş ve tekrar yerine koymuştur. İstanbul’da gerçek takvim, takvimcinin sıraladığı değil, işte ümmi hizmetçinin üstüste dizdiği ve mesela 1 Mayıs yerine ikincikanunun herhangi bir gününü koyuverdiği deli fişek takvimdir. İstanbul’da hava şüphesi -buna tehlikesi de diyebilirsiniz- tabii bir haldir.”

Hava Karasızlığı, Refik Halid Karay

Tan Gazetesi, 3 Mayıs 1944